Corpo Docente do Departamento

PROFESSOR E-MAIL TELEFONE LATTES
Alexandre Bergamo Idargo 3721-4046 Lattes
Amurabi Pereira Oliveira 3721-4046 Lattes
Anais Medeiros Passos Lattes
Ary Cesar Minella (Aposentado – em serviço voluntário) Lattes
Carlos Eduardo Sell 3721-8515 Lattes
Cintia Pinheiro Ribeiro de Souza Lattes
Eduardo Vilar Bonaldi 3721 – 8218 Lattes
Elizabeth Farias da Silva (Aposentada) Lattes
Eriberto Jose Meurer (Aposentado) Lattes
Ernesto Seidl 3721-8523 Lattes
Ilse Scherer-Warren (Aposentada) Lattes
Itamar Aguiar 3721-8525 Lattes
Jacques Mick 3721-8525 Lattes
Jean Gabriel Castro Costa 3721-8218 Lattes
José Pedro Simões Neto 3721-8513 Lattes
Julia Silvia Guivant (Aposentada – em serviço voluntário) Lattes
Julian Borba 3721-8523 Lattes
Ligia Helena Hahn Luchmann (Aposentada – em serviço voluntário) 3721-8523 Lattes
Luciano da Ros 33721-8547 Lattes
Luis Felipe Guedes da Graça 3721-8547 Lattes
Luiz Gustavo da Cunha de Souza 3721 – 8218 Lattes
Marcelo Simões Serran de Pinho 3721-8521 Lattes
Marcia da Silva Mazon 3721-4497 Lattes
Márcia Grisotti 3721-2578 Lattes
Maria Ignez Silveira Paulilo (Aposentada) Lattes
Maria Soledad Etcheverry Orchard (Aposentada – em serviço voluntário) Lattes
Rafael Leite Mantovani 3721-4497 Lattes
Raúl Burgos 3721-8513 Lattes
Ricardo Gaspar Muller Vieira (Aposentado) Lattes
Ricardo Virgilino da Silva 33721-8547 Lattes
Rodolfo Palazzo Dias Lattes
Rodrigo da Rosa Bordignon 3721-8547 Lattes
Sandra Noemi Cucurullo de Caponi 3721-8515 Lattes
Thaís de Souza Lapa Lattes
Tiago Bahia Losso 3721-8218 Lattes
Tiago Daher Padovezi Borges 3721-8521 Lattes
Yan de Souza Carreirão (Aposentado) Lattes